Kaiarbeid

Bygging av kaier utføres i

 • Naturstein
 • Betong
 • Treverk
 • Stålkonstruksjon / treverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trearbeid

 • Terasser
 • Mindre påbygg
 • Reparasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold

Utføres på

 • Bygninger
 • Kaianlegg
 • Broer
 • Maskiner
 • Båter
 • Biler
 • Kai idyll
 • Fundament for pir / utstikker
 • Naturstein
 • Stål / tre
 • Stål / tre / betong
 • Stål / tre / betong
 • Ferdig pir / utstikker
 • Kai
 • Kai arbeid
 • Slipp v/ naust
 • Betongkai, betong arbeid ferdig
 • Betongkai fundamentering
 • Betongkai, fundament
 • Betongkai, bærende dekke prefabrikert
 • Betongkai, bærende dekke løftet på plass
 • Betongkai, klart til støping toppdekke
 • Betongkai og treskjørt ferdig
 • Trearbeid
 • Trearbeid - tak ved naust
 • Trearbeid - terasse
 • Trearbeid - terasse
 • Hage hytte under bygging
 • Hagehytte ferdig