Noen av prosjektene som er utført

arbeid v/ framtidig naust i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Planering
 • Omlegging vei
 • VA og septiktank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrasse v/ naust i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Prosjektering
 • Fjernet gammel terrasse
 • Bygget ny terrasse
 • Laget trapp ned til første etasje
 • Her ble benyttet kasetter mellom bjelkelag for tørt område under terrasse
 • Terrasse dekket er Møre Royal
 • Her skal monteres vedlikeholds fritt rekkverk

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgraving tun for pressbetong

Her ble det utført:

 • Bortkjøring av masser
 • Planering for fall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur v/ bolig i Søre Øyane.

Her ble det utført:

 • Mur i Jondal liten maskinstein klasse B
 • Planering og bortkjøring av masser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid v/ bolig i Søre Øyane.

Her ble det utført:

 • Natursteinsmurer Jondal håndstein klasse A
 • Natur trappetrinn Jondal
 • Elvestein 10-20 og 20-60
 • Avgraving fjell
 • Støping murer
 • Støping plate v/ inngang
 • Muring m/ forskalingsblokk
 • Grøfting
 • Skiferarbeid
 • Gjennstår en del muring, skifer og asvalt.

 

 

 

 

Reparasjon av havneanlegg etter orkanen Nina

Her ble det utført:

 • Opprydding
 • Reparasjon fenderverk
 • Reparasjon utriggere
 • Utbytting av koblings kjettinger
 • Justering av betongelement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparasjon bygning etter orkanen Nina.

Her ble det utført:

 • Utskifting av treverk
 • Rydding og delvis ny takstein
 • Ny takrenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteinsmur v/ vei til bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving og fundamentering
 • Muring m/ Jondal liten maskin stein klasse B
 • Forskaling og støping varamur
 • Tilfylling og ferdigstilling vei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur hyttetomt i Austevoll

Her ble det utført:

 • Avgraving fjell
 • Støping såle for mur
 • Grøft for vann, avløp og el.
 • Natursteinsmur i Jondal liten maskinstein kl B
 • Planering tomt
 • Planering jord på nabotomt
 • Mindre graving på andre nabotomter

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur v/ bolig i Hagavik

Her ble det utført:

 • Bortkjøring jordmasser
 • Avretting for såle
 • Mur m/ Jondal liten maskinstein kl B
 • Bakfylling av skråning m/ grovknust masse
 • Mindre arbeid på nabotomter

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøft for fiberkabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur og terrasse v/ bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving fjell
 • Sprenging / pigging
 • Forskaling og støping såle for mur
 • Natursteins mur i Jondal liten maskinstein kl B
 • Natursteins trapp
 • Terrasse dekke

 

 

 

 

 

 

 

 

Garasje tomt og natursteis murer i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Natursteins murer i Ådnadal stein (lokal stein)
 • Planering av tomt
 • Grøft og kum for vann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangsti gjennom skog i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving til stabile masser
 • Tilkjøring knuste masser
 • Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekeplass i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Grøfting / drenering
 • Tilkjøring jord og bark
 • Planering
 • Tilrettelegging gruset plass
 • Montering leke apparat

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangvei til bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving til faste masser
 • Tilrettelegging for kryssing av fremtidig vannledning
 • Setting av Nobi kantstein Gråmiks
 • Legging av Nobi beleggningstein Herregård gråmiks
 • Muring portsøyler i Nobi rådhusblokk gråmiks
 • Trekkerør for el.
 • Mindre støpearbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Graving og fjerning av masser langs grunnmur
 • Drenering og tilfylling nye masser langs grunnmur
 • Isolering av grunnmur
 • Delvis utskifting av lecablokker i grunnmur utført av murer firma
 • Grøfting av område rundt hus
 • Masseutskifting i front av hus for nytt tun
 • Grøft for inntakskabler og vannledning
 • Muring m/ Nobi rådhusblokk gråmiks
 • Beleggningstein Nobi herregård gråmiks
 • Satt kantstein Nobi gråmiks
 • Støping av trapp. Lagt skifer Opdal lys grå i fallende lengder
 • Montert lys stolper, levegg og granitt bord / benker
 • Montert gamle portsøyler

 

 

 

Garasje og murer ved bolig på Lekven

Her ble det utført:

 • Forskaling / støping forstøttningsmur, trapp og såle for garasje
 • Støping gulv i garasje
 • Tilfylling av masser 
 • Mindre muring m/ lokal naturstein
 • Grøft for El til garasje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Suplering / reparasjon av natursteins mur murt av annen entreprenør
 • Natursteins mur, suplerende stein i Jondal liten maskinstein kl B
 • Grøfing og kum for overflatevann
 • Planering parkeringsplass
 • Utlegging jord og planering

 

 

 

 

 

 

 

 

Riving garasje i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Riving av garasje med gravemaskin
 • Bortkjøring av materialer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig på Lekven

Her ble det utført:

 • Avgraving jord og bortkjøring
 • Tilfylling steinmasser
 • Forskaling og støping kantmur
 • Planering plass og skråning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur / Kai ved rorbu i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving for såle
 • Natursteins mur i Jondal liten maskinstein kl A
 • Bakfylling mur og støping bak siste skift
 • Planering parkeringsplass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursteins mur ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving fjell
 • Forskaling og støping såle
 • Muring med Jondal liten maskinstein kl A

 

Mur på nabotomt murt av annen entreprenør

 

 

 

 

 

 

 

Kai ved naust i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Prosjektering
 • Forskaling og støping fundament ned til 2m dyp
 • Forskaling og støping pir ned til 8m dyp
 • Sveising og galvanisering konstruksjon
 • Trearbeid på kai

 

 

 

 

 

 

 

Grunnarbeid naust i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Prosjektering
 • Forskaling og støping
 • Muring med Nobi forskalingsblokk
 • Støping plater
 • Bakfylling mur
 • Pussing av murer
 • Støping trapper i terreng
 • Sveising rekkverk langs trapp
 • Diverse trearbeid

 

 

 

 

 

 

Natursteinsmur ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Prosjektering
 • Fundamentering
 • Muring med Jondal liten maskinstein kl A og B
 • Muring m/ lecablokk for rom mot garasje
 • Støping plate
 • Støping topp kant på mur

 

 

 

 

 

 

 

Bygging av hagehytte

Her ble det utført:

 • Tegning
 • Støping såle
 • Trearbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved hytte i Ytterøya, Os Kommune

Her ble det utført:

 • Tilkomst med båt
 • Fjerning av gammel terrasse
 • Avgraving fjell
 • Planering jord bak hytte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Tilkjøring masser
 • Bakfylling mur
 • Grøft for el
 • Justering veg
 • Planering jord og grus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Kanting med naturstein fra Ådnadalen (lokal stein)
 • Planering for plen
 • Planering og avretting rundt hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Avgraving fjell
 • Muring med naturstein fra Ådnadalen (lokal stein)
 • Tilfylling masser
 • Avretting parkeringsplass

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved fabrikk i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Saging asvalt
 • Bortkjøring masser
 • Planering for nytt bygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved naust / lager og havneanlegg i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Graving
 • Sprenging
 • Kabel legging
 • Planering
 • Tilrettelegging såle for mur

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved naust i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Tilkjøring masser for slipp
 • Muring med Nobi forskalingsblokk
 • Installering 2 m3 septiktank
 • Støping
 • Bygging bod og tak
 • Bakfylling mur og septiktank

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved bolig på Lekven i Os

Her ble det utført:

 • Graving / avretting
 • Fundamentering og montering flaggstang
 • Fundamentering og montering portsøyler
 • Mindre støpearbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid med vei i Søre Øyane

Her ble det utført:

 • Graving / masseutskifting
 • Grøfting / drenering
 • Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid ved rorbu i Søre Øyane.

Prosjekt tatt over fra annen entreprenør

Her var utført graving / sprenging.

Her ble det utført:

 • Videre graving og planering
 • Forskaling og støping
 • Ferdig stilling

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid v/ bolig i Søre Øyane.

Her ble det utført:

 • Natursteinsmurer Jondal håndstein klasse A
 • Elvestein 10-20 og 20-60
 • Grøfting
 • Graving og bortkjøring masser
 • Skiferarbeid
 • Gjennstår asvaltering

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannledning til bolig i Søre Øyane.

Her ble det utført:

 • Avgraving gammel brønn
 • 120 meter grøft
 • Meisling gammelt brønnlokk
 • Gjennfylling av brønn
 • Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid v/ kontorbygg i Os.

Her ble det utført:

 • Graving inne i bygg
 • Bortkjøring masser
 • Avretting for påbygg