Kaiarbeid

Bygging av kaier utføres i

 • Naturstein
 • Betong
 • Treverk
 • Stålkonstruksjon / treverk

 

Trearbeid

 • Terasser
 • Mindre påbygg
 • Reparasjoner


 

 

Hytteservice

Vi tilbyr ettersyn og vedlikehold av:

 • Eiendommer
 • Hytter, boliger og andre bygninger
 • Kaianlegg
 • Broer
 • Maskiner
 • Båter
 • Biler

Vi påtar oss ettersyn av hytter i skjærgården eller på fjellet.

Vi dekker området: Vestlandet (tidligere Hordaland), Bjørnafjorden (tidligere Os kommune). 

Dette kan avtales på årsbasis eller deler av året.

Vi kan vinter og sommerklargøre hytte.

Utfører også vedlikehold etter kundens ønske.

Vi kan organisere transport i skjærgården.

Påtar oss slipping og bunnsmøring av mindre båter.

Har lastebil med kran for transport av mindre båter.

 • Kai idyll
 • Fundament for pir / utstikker
 • Naturstein
 • Stål / tre
 • Stål / tre / betong
 • Stål / tre / betong
 • Ferdig pir / utstikker
 • Kai
 • Kai arbeid
 • Slipp v/ naust
 • Betongkai, betong arbeid ferdig
 • Betongkai fundamentering
 • Betongkai, fundament
 • Betongkai, klart til støping toppdekke
 • Trearbeid
 • Trearbeid - tak ved naust
 • Trearbeid - terasse
 • Trearbeid - terasse
 • Hagehytte ferdig
 • Kranfundament i gammel kai