Natursteinsmuring

Natursteinsmurer utføres i

 • Håndstein
 • Maskinstein
 • A og B kvalitet
 • Fra forskjellige leverandører av stein
 • Kan mures med lokal stein


Utfører også arbeid med

 • Beleggningstein
 • Betongstein
 • Kantstein

 • Forskaling

 • Jondal A-kvalitet
 • Jondal A-kvalitet
 • Jondal A-kvalitet
 • Jondal B-kvalitet
 • Jondal B-kvalitet
 • Jondal B-kvalitet
 • Jondal B-kvalitet
 • Jondal B-kvalitet
 • Solesnes og Hardanger skifer
 • Beleggningstein / betong produkter
 • Beleggningstein / betong produkter
 • Hagesti
 • Hagesti
 • Lekeplass
 • Forskaling støttemur
 • Forskaling kantmur
 • Forskaling topp på natursteinsmur
 • Forskaling topp på natursteinsmur
 • Forskaling kant i hage
 • Forskaling kant i hage
 • Forskaling kant i hage
 • Såle for natursteinsmur
 • Støp bak topp natursteinsmur