Metall arbeid

Utfører 

  • Konstruksjon
  • Dreiing
  • Boring
  • Kapping
  • Sveising
  • Reparasjoner
  • Tilverking av forskjellige beslag

Kan leveres i forskjellige overflater.

  • Ubehandlet
  • Lakkert
  • Galvanisert
  • Rustfritt

  • Dreiing
  • Dreiing
  • Sveising
  • Boring
  • Kapping
  • Leidere for brygge
  • Galvaniserte rammer for kai